Vyšebrodský klášter

Adresa

Klášter 137,

382 73 Vyšší Brod

Zobrazit na mapě
previous arrow
next arrow
Foto: Jiří Honomichl
Slider

Vyšebrodský klášter
z roku 1259 je jediným fungujícím mužským cisterciáckým klášterem
v Čechách.

Národní kulturní památka České republiky.

V rozlehlém areálu se nachází mj. klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie (pod kněžištěm se nachází hrobka Rožmberků, zakladatelů vyšebrodského opatství a nejmocnějšího panského rodu Českého království), rozsáhlá rokoková knihovna plná historických sbírek, galerie, či Poštovní muzeum.

Za nejcennější památku lze považovat tzv. Závišův kříž, darovaný Závišem z Falkenštějna který svým náročným provedením náleží
k nejpřednějším skvostům zlatnického umění, které se v Evropě dochovaly.
V jeho nitru je uchován ostatek dřeva Svatého Kříže, na němž zemřel Ježíš Kristus.

V průběhu sezóny (květen–září) je klášter přístupný veřejnosti, návštěvníky provádějí průvodci. Mimo sezónu je třeba si návštěvu domluvit předem.

Zdroj: www.klastervyssibrod.cz

Upomínkové certifikáty

aneb sběratelé suvenýrů, zbystřete!

Chci NejJižnější certifikát

1.

2.

3.